Leerdoelen Semester 1, Jaar 2

P&O, Uncategorized

Jaar 2 is begonnen. Er is veel veranderd. Het eerste blok is alweer voorbij. Het is zo snel en chaotisch verlopen. Het is lastig terug te kijken hoe alles verlopen is. Ik had weinig tijd en inzicht in mijn werk. De manier van werken, werd naar mij gevoel niet zo goed begrepen(of ik heb het niet kunnen verwoorden). Hierdoor kwam ik vaak in een dilemma om keuzes te maken, en te verdiepen in een onderwerp.

Doordat ik dit semester niet zo fijn ervaren heb, heb ik 3 doelen opgesteld voor de aankomende blokken/semesters.

  1. Het werk waar ik mee bezig ben, meer tijd gunnen/insteken.
  2. Meer verdieping in het werk en in het vakgebied zodat ik meer kennis kan opdoen als dat nodig is en hierin keuzes kunnen maken.
  3. Het beter leren verbeelden/vertalen/vertellen van het proces waarin ik mij bevind of in gedachte heb.

Ik ben zeer gemotiveerd voor blok 2 omdat ik mij leerdoelen wil nastreven. Ik wil goed begrepen worden, en hierin zonodig mijn feedback krijgen. Dit is waar ik voor streef. Ik zal mijn doelen behalen koste wat kost.